{denis}

Fun photo shoot yesterday with Denis in Seattle, WA. Alexei + I, we both like gorgeous car that Denis has. Thank you for hiring us! ^_^

All photos were taken with Leica M 240 + vintage 1982 Leica (Leitz) Noctilux-M f/1.0 Lens

Alexei + Nani Zyuzin for Nani Oei Photography
Seattle Portrait | Wedding Photographer